धनुषाको एकराहीबाट ओरकेष्ट्रामा नाच्ने भारतीय युवतिसहित पाँच जना पक्राउ